Studnie głębinowe

Wody gruntowe

Wody gruntowe to wody podziemne które znajdują się na większych głębokościach niż wody zaskórne. Nie oddziałują na nie bezpośrednio czynniki atmosferyczne oraz są przefiltrowane, z tego względu nadają się do spożycia. Na temperaturą wód gruntowych nie wpływa pora doby.

Wody gruntowe a studnia głębinowa

Studnie głębinoweZmieniają się dopiero pod wpływem pór roku. Zasoby wód gruntowych zasilane są poprzez opady atmosferyczne i od tego głównie zależy ich poziom lecz wpływ ma też ciśnienie atmosferyczne. Z czynników nie naturalnych na ilość wód gruntowych największy wpływ ma to, ile człowiek z nich wykorzystał. Wody gruntowe nie regenerują się szybko. Jest to proces liczony w latach. Więc szybkie korzystanie z dobrodziejstw wód gruntowych może doprowadzić do szybkiego wykorzystania danych pokładów. Ludzie korzystają z wód gruntowych budując studnie głębinowe bielsko-biała. Wiercenie studni głębinowej jest powszechną metodą pozyskiwania wód przez człowieka. Odwiert studni głębinowej jest nieduży na powierzchni, więc nie zabiera dużo miejsca na terenie inwestora a woda z reguły jest czysta i zdatna do spożywania. Co więcej korzystając z głową tj. jeśli ktoś nie pobiera wody w ilościach przemysłowych źródło takie starczy na bardzo długo. Niestety czystość wód gruntowych może być zagrożona przez większe wykorzystanie chemii w rolnictwie oraz ścieki lub opady przemysłowe. Wody gruntowe przeważnie są bogate w składniki takie jak: tlen, dwutlenek węgla, azot, metan, siarkowodór, tlenek siarki, wodór, różne formy azotu, żelaza, krzemu, wapnia czy potasu.

Niektóre z wymienionych składników w nadmiernej ilość są bardzo szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, więc jeżeli już korzystamy z wód gruntowych w celu spożywczym należy używać filtrów dla samego bezpieczeństwa. Jak widać, w naturze ciągle jest duży zapas wód, które ciągle zalegają gdzieś pod naszymi stopami.