pomiary twardości metodą uci

Profesjonalne pomiary twardości

W zakładach przemysłowych bardzo często stosuje się profesjonalne pomiary twardości metali, które mają na celu stwierdzić, czy dany materiał charakteryzują oczekiwane właściwości techniczne. Za pomocą pomiarów twardości można bowiem zbadać zarówno wytrzymałość (m. in na rozciąganie), jak i odporność na ścieranie. Jest to bardzo ważne na etapie produkcji, ponieważ w przypadku niewłaściwych parametrów technicznych, dany metal może kruszyć się lub pękać, gdy będzie narażony na jakieś obciążenia.

Jak przebiegają pomiary twardości?

pomiary twardości metodą uciJednakże aby pomiar twardości był dokładny, powinien być on wykonany z zastosowaniem odpowiednich, specjalnie do tego przeznaczonych urządzeń. Najczęściej przeprowadza się pomiary twardości metodą UCI. Skrót ten można rozwinąć jako Iltrasonic Contact Impedance, są to zatem pomiary ultradźwiękowe. Stosowanym urządzeniem jest specjalistyczna sonda, która posiada wgłębnik Vickersa z jednego końca znajdującego się wewnątrz sondy pręta. Wgłębnik ten jest diamentowy i może być bardzo dobrze dociśnięty do badanej próbki i w zależności od tego, jakimi ona będzie charakteryzować się właściwościami, zmieniać się będzie częstotliwość.

pomiary twardości metodą uciPorównując częstotliwość zwykłą z tą zmienioną, można obliczyć twardość. Jednakże są pewne ograniczenia jeśli chodzi o pomiary twardości tą metodą. Przede wszystkim może być ona wykorzystywana tylko przy jednorodnych materiałach i to takich, które dodatkowo są drobnoziarniste. Przed przystąpieniem do badania UCI, powierzchnia takiego materiału powinna być dokładnie wypolerowana. Oznacza to zatem, że nie można przeprowadzać tego badania na surowych materiałach, ponieważ one nie będą miały jednej twardości w różnych miejscach. Za to najlepiej jest stosować tę metodę przy cienkich materiałach. Oprócz metody UCI wyróżnić można jeszcze inne sposoby pomiarów twardości metali. Jest to na przykład metoda dynamiczna Leeba, która doskonale sprawdza się przy dużych elementach. Jednakże tutaj pojawia się ograniczenie w drugą stronę niż w przypadku UCI, a więc materiał nie może być zbyt cienki.

Zatem w przypadku UCI mowa jest o materiale, którego minimalna grubość może wynosić raptem 6 mm, natomiast przy metodzie dynamicznej grubość powinna być większa niż 20 mm. Pomiary twardości metali powinny być przeprowadzone jedynie przez profesjonalistę z dużą wiedzą i doświadczeniem, gdyż wówczas zyskamy pewność, że zawsze prawidłowo dobierze on metodę pomiaru do danego materiału. Zatem wyniki zawsze będą dokładne i nie będzie mowy o popełnieniu jakiegokolwiek błędu.