sprężarka 200l

O czym pamiętać przed rozpoczęciem pracy z kompresorem?

Kompresor to urządzenie, które – wydawałoby się – jest całkowicie bezpieczne w użytkowaniu, jednak oczywiście każda osoba decydująca się na użycie tego sprzętu, powinna pamiętać o przestrzeganiu zasad eksploatacji, wskazanych przez producenta. Producenci zabraniają na przykład wykorzystywania kompresora do czyszczenia ubrań.

Sprężarka ze specjalnymi filtrami

sprężarka 200lChoć wydawałoby się, że jest to szybki sposób, który pozwoli nam pozbyć się pyłków i wszelkich innych zanieczyszczeń, producenci wymieniają tę czynność jako tę, która jest kategorycznie zabroniona. Mówią też o tym, że należy unikać wdychania powietrza, które dwutłokowa sprężarka 200l wydmuchuje – przy użytkowaniu kompresora należy pamiętać o stosowaniu specjalnych filtrów i masek oddechowych. Przed rozpoczęciem pracy z kompresorem, powinniśmy mieć na uwadze też wykonanie czynności kontrolnych, wśród których wymienia się między innymi sprawdzenie sprawności poszczególnych narzędzi oraz ich kompatybilności ze sprężarką, sprawdzenie osłon i zabezpieczeń urządzenia, jak i skontrolowanie kierunku rotacji pompy. Niektóre osoby nie przykładają wagi do tego, w jakim miejscu znajdzie się kompresor – według producentów jest to błąd, gdyż sprężarka powinna być umieszczona jak najbliżej gniazdka, do którego będzie podłączona.

sprężarka 200lChoć wydaje się to być nieistotne, ma wpływ na pracę silnika – w przypadku, gdy kompresor umieścimy zbyt daleko źródła prądu, silnik nie będzie pracował poprawnie. Może być zdecydowanie wolniejszy, mogą pojawić się dziwne odgłosy w postaci buczenia, a w najgorszych przypadkach, taki silnik w ogóle się nie uruchomi. To dlatego, że zbyt duża odległość ma wpływ na spadek napięcia. Producenci zastrzegają, że uruchomienie kompresora przy nieprawidłowym napięciu zasilającym może trwale uszkodzić kompresor, ale jest to błąd użytkownika i wówczas nie ma on możliwości skorzystania z karty gwarancyjnej. Kolejną kwestią, o której powinien pamiętać użytkownik, jest to, czy kompresor został umieszczony na równej powierzchni. Wszelkie spadki mogą negatywnie wpłynąć na jego pracę. Negatywny wpływ mają oczywiście też niekorzystne warunki atmosferyczne – dlatego sprężarka może być eksploatowana tylko w dogodnych warunkach, w pomieszczeniu, które jest dobrze wentylowane.

Pomieszczenie, w którym umieszczamy kompresor, powinno być też czyste – jesli będą w nim obecne pyły czy gazy, które mogą powodować korozję, wówczas na sprężarce po dłuższym czasie może pojawić się rdza. Jak widać, choć wydawałoby się, że kompresor to proste urządzenie, należy pamiętać o wielu sprawach przed rozpoczęciem pracy.