Regulator ładowania

Niezwykle ważna rola regulatora ładowania

Instalacja solarna jest przykładem jednych ze zdecydowanie bardziej skomplikowanych technologicznie instalacji. Używa się ich do produkowania energii elektrycznej z energii słonecznej w wydajności rzędu 14-22% w panelach używanych w gospodarstwach domowych. Dzielą się one na konstrukcje monokrystaliczne i polikrystaliczne.

Regulator ładowania o dobrej wydajności

Regulator ładowaniaTe pierwsze cechują się wyższą wydajnością ogólną i lepszym przerabianiem energii z ciągłego i intensywnego światła, są one droższe i trudniejsze w produkcji, dlatego też ich cena jest wyższa. Drugi typ lepiej sprawdza się przerabiając bardziej rozproszone światło, ale cechuje się mniejszą, ogólną wydajnością. Jednak w ogólnym rozliczeniu, to panele polikrystaliczne sprawdzają się zdecydowanie lepiej w naszym klimacie, gdzie przez większość czasu dominuje rozproszone światło. Energię przetwarzaną w ogniwach fotowoltaicznych trzeba jakoś zmagazynować zanim nada się ona do użytku, dlatego też automatycznie gromadzona jest w akumulatorach podłączonych do całej instalacji. Niezwykle ważny jest tutaj dobry regulator ładowania, który będzie kontrolować poziom naładowania akumulatorów, aby ich nie uszkodzić i nie zmniejszyć ich wydajności. Odpowiada on za monitorowanie naładowania odcina dopływ energii w razie przeładowania takiego akumulatora, a w razie jego kompletnego rozładowania wysyła odpowiedni sygnał ostrzegający o tym.

Regulator ładowaniaObie te sytuacje są groźne dla akumulatorów, dlatego też nie powinniśmy dopuścić ani do ich rozładowania, ani przeładowania, gdyż po tym fakcie ich zdolności gromadzenia energii i wydajność mogą znacznie ucierpieć. Część ta także pomaga odpowiednio konwertować energię, aby była ona dostarczana w jak największej ilości w jak najszybszym czasie, dlatego jest to bardzo użyteczny i niezbędny element. Należy jednak pamiętać, że całość na tym etapie funkcjonuje na prądzie stałym, dlatego też takiego systemu nie należy podłączać do żadnych urządzeń elektrycznych, ponieważ może je to trwale uszkodzić, co może spowodować zagrożenie dla osób w ich otoczeniu. Aby zasilać tego typu energią nowoczesne sprzęty nie obejdzie się bez przekonwertowania prądu stałego na prąd zmienny, który jest używany we wszystkich urządzeniach nowoczesnego świata.

Do tego celu obowiązkowy jest zakup przetwornicy, która będzie w stanie przerabiać rodzaj energii elektrycznej i dostarczy nam prąd zmienny. Można nawet pokusić się o instalację, która będzie konwertować prąd z jednego akumulatora do drugiego. Niezwykle ważne jest wtedy jednak odpowiednie korzystanie z regulatorów ładowania.