pompa ciepła w Małopolsce

Możliwości, jakie tworzą w Małopolsce pompy ciepła

Pompy ciepła nie stanowią nowego rozwiązania technologicznego i już są od dawna stosowane, chociażby w chłodnictwie czy klimatyzacji pomieszczeń. Jednakże ostatnimi czasy cieszą się coraz większą popularnością ze względu na gwałtowny rozwój technologiczny w tej dziedzinie oraz możliwości jakie ze sobą niosą.

Proces montażu pompy ciepła w Małopolsce

pompa ciepła w MałopolsceZnaczny rozwój technologiczny oraz wiążący się z tym spadek cen danych instalacji danych pomp przyczynił się do coraz szerszego ich zastosowania w domach jednorodzinnych jako dodatkowego elementu, który można wykorzystać jako dodatkowe ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń przy relatywnie niewielkich kosztach i nakładach wstępnych. Instalacje pod pompy ciepła należy rozważyć już na samym początku planowania inwestycji ze względu na potrzebę wykonania działań takich jak odwierty pod pompy ciepła małopolska, które w późniejszych etapach budowy mogą znacznie uszkodzić ogród lub przynajmniej spowoduje jego znaczną dewastację. Odpowiednie wiercenie studni jest jedynie wstępnym etapem przygotowawczym pod daną pompę ciepła, gdyż dno wymaga dodatkowego dokonania pomiarów, które pozwoli na określenie, jakiej mocy pompa może być zamontowana na danym gruncie i pozwoli na jego sprawne rekultywowanie oraz powrót do pierwotnego stanu poza okresem grzewczym. Jeśli takie pomiary będą błędnie wykonane, i zamontowana będzie pompa o zbyt wielkiej mocy – ziemia nie zdąży się rekultywować co będzie prowadzić do stopniowego spadku wydajności danej pompy grzejącej nasze mieszkanie z biegiem lat a zarazem mogą być wymagane dodatkowe studnie głębinowe, które pozwolą na odzyskanie dawnej sprawności.

Sama instalacja pompy ciepłą pozwoli właścicielowi danego domu jednorodzinnego na znacznie obniżenie rachunków za ogrzewanie nawet o kilkadziesiąt procent to w skali kilku lat jest znacznym sukcesem i może się wiązać z stopniowym zwrotem nakładów na daną inwestycję oraz…. stopniowego zyski i oszczędności jeśli tylko pompa ciepła ostatecznie się spłaci.